Specifikace naší pomoci závislým

Poradenství

Poradenství

Svépomocná komunita BÉTEL CZ z.s. (dále jen Bétel) zajišťuje bezpečný domov lidem, kteří se chtějí zbavit své závislosti na návykových látkách.

Hlavním posláním komunity Bétel je vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se lidé přirozenou cestou naučí zdravému životnímu stylu. Hlavními nástroji učení jsou křesťanské hodnoty, přátelství, společný život a smysluplná práce.

Hlavní cíl:

Hlavním cílem je pomoci členům komunity nalézt smysluplný zdravý životní styl, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba.

Dílčí cíle:

Pomáháme členům komunity k:

 • Zlepšení tělesného i duševního zdraví
 • Dosažení dlouhodobé abstinence
 • Postupnému získávání pozitivního sebehodnocení a úcty k vlastní osobě
 • Zlepšování sociálních a komunikačních dovedností
 • Osvojování pracovních návyků a dovedností v reálné pracovní situaci
 • Připravenosti překonávat překážky a řešit konflikty jako přirozenou součást lidského života
 • Vyrovnání se s vlastní minulostí
 • Obnovení a uspořádání vztahů s rodinou a blízkými
 • Uspokojivému plánování vlastní budoucnosti
 • Rozvíjení schopnosti smysluplně trávit volný čas

 

Cílová skupina:

Svépomocná komunita Bétel je určena mužům ve věku od 18 do 35 let se závislostí na návykových látkách (nealkoholových drogách a/nebo alkoholu) nebo hracích automatech. Přijímáme i muže po výkonu trestu.

Indikační kritéria
 • Škodlivé užívání návykových látek (nealkoholových a alkoholu)
 • Závislost na hraní hazardních her
 • Deklarovaná motivovanost k léčbě
Kontraindikace přijetí
 • Zdravotní stav znemožňující aktivní účast na programu komunity
 • Psychické onemocnění vyžadující medikaci a odbornou péči psychiatra
 • Věk do 18 a nad 35 let

 

Prostředky léčby:

Základním prostředkem léčby je společný život v komunitě, ve kterém jsou aplikovány základní křesťanské principy, jako je bezpodmínečné přijetí, odpuštění a láska k bližnímu. Přátelské a zároveň jasně strukturované prostředí napomáhá ke změně zažitých škodlivých vzorců chování.

Mezi další prostředky léčby patří:
 • Smysluplná práce v rámci dobročinného podnikání
 • Režim
 • Individuální poradenství
 • Spolupráce s rodinou
 • Nácvik odpovědnosti
 • Nácvik komunikačních a sociálních dovedností
 • Sociální práce
 • Vzdělávání
 • Sport a volnočasové aktivity
 • Duchovní doprovázení a pastorační služba
 • Modlitba

Doporučená délka pobytu v komunitě je 12-18 měsíců. Pobyt je možné na žádost člena komunity prodloužit.

V komunitě je možné si v rámci programu odpracovat nařízené obecně prospěšné práce. Spolupracujeme s Probační a mediační službou v Mělníku.

 

Principy práce

„Snadný příchod, snadný odchod“ – pomáháme všem bez rozdílu rasy, příslušnosti nebo vyznání, člen komunity může odejít kdykoli si přeje

Individuální přístup – ke každému člověku je přistupováno jako k jedinečné bytosti s vlastními názory, pocity, přáními, schopnostmi a potřebami

Bezpečné prostředí – zajišťujeme bezpečné prostředí bez drog, alkoholu a násilí pro všechny členy

Respektování svobodné vůle a přání členů komunity v souladu s cílem léčby a kontextem života v komunitě

Respektování lidských práv a důstojnosti člověka

Diskrétnost – veškeré údaje a všechna sdělení členů komunity jsou důvěrná